mamui.com เข้าระบบเข้าระบบตระกร้าสินค้า 0
 
 
หน้าแรก
หน้าแรก
 
     
  นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้  
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเว็บไซต์ mamui.com ในที่นี้จะเรียกว่าเรา

1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อใด
1.1 เมื่อผู้ใช้บริการกรอกชื่อที่อยู่ผู้รับ
1.2 เมื่อผู้ใช้บริการสมัครสมาชิก

2. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง
2.1 ข้อมูลชื่อที่อยู่ผู้รับประกอบด้วย
- เบอร์โทร
- ชื่อนามสกุล
- บ้านเลขที่
- ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต
- จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์

2.2 การสมัครสมาชิกประกอบด้วย
- อีเมล์

3. เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เมื่อใด
3.1 ชื่อที่อยู่ผู้รับและเบอร์โทรจะใช้สำหรับระบุบนกล่องที่ใช้ส่งของและเบอร์โทรจะใช้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการในบางกรณี
3.2 ข้อมูลที่ใช้สมัครสมาชิกจะใช้เพื่อระบุตัวบุคคลในการใช้บริการเว็บไซต์และจะใช้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการในบางกรณี

4. การเปิดเผยข้อมูลที่เก็บไว้
ชื่อที่อยู่ผู้รับและเบอร์โทร จำเป็นจะต้องเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าหรือใช้ในการติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

5. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลที่เก็บไว้
เรารักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นรูปแบบความปลอดภัยที่รักษาความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและเราจะลบข้อมูลของคุณทั้งหมดหากไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นแล้ว และหากต้องการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะแจ้งได้ที่เมล์ mamuimail@gmail.com

6. เว็บไซต์ mamui.com ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

7. ติดต่อเรา
เรายินดีตอบคำถามและรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเราได้ที่ mamuimail@gmail.com

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงใด เราจะประกาศแจ้งทางเว็บไซต์ของเรา คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล์ mamuimail@gmail.com

 
     

 
หน้าแรก / นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ / ติดต่อเรา
 
Copyright © mamui.com