0 ชิ้น วิธีการสั่งซื้อสถานะการสั่งซื้อบัญชีธนาคารแจ้งโอนเงินติดต่อเรา
 
 
mamui.com
 
     
 
ตุ๊กตาแต่งงาน ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาโครเชต์ ผ้าพันคอโครเชต์ ผ้าพันคอนิตติ้ง หมวกโครเชต์ พวงกุญแจโครเชต์ กระเป๋าโครเชต์ ที่คาดผมโครเชต์ ของใช้
 
  ตุ๊กตาแต่งงาน  
     
 
ตุ๊กตารับปริญญา สั่งทำ  
 
     
     
 
ตุ๊กตารับปริญญาถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 4765
ตุ๊กตารับปริญญาถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 8895
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตาหมีรับปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 3824
ตุ๊กตาหมีรับปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 3782
ตุ๊กตารับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาพระจอมเกล้าปริญญาโทผู้ชายสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 4850
ตุ๊กตารับปริญญาพระจอมเกล้าปริญญาโทผู้ชายสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาพระจอมเกล้าผู้ชายสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 2113
ตุ๊กตารับปริญญาพระจอมเกล้าผู้ชายสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยสยามสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 7156
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยสยามสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลจักรพงษภูวนารถผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 7376
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลจักรพงษภูวนารถผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลอีสานผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 2685
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลอีสานผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 0731
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
รหัสสินค้า: 2215
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
1,300 1,235 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลรัตนโกสินทร์ผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
รหัสสินค้า: 7428
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลรัตนโกสินทร์ผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
1,300 1,235 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
รหัสสินค้า: 7932
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
1,300 1,235 บาท
ตุ๊กตาหมีรับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 9164
ตุ๊กตาหมีรับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตาหมีรับปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 9085
ตุ๊กตาหมีรับปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตาหมีรับปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 3821
ตุ๊กตาหมีรับปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาผมบ๊อบสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 5991
ตุ๊กตารับปริญญาผมบ๊อบสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 1380
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 8016
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 7533
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 5862
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตาลิงรับปริญญามหาวิทยาลัยศิลปากรสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 0201
ตุ๊กตาลิงรับปริญญามหาวิทยาลัยศิลปากรสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 4393
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 6914
ตุ๊กตารับปริญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยมหิดลสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 9138
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยมหิดลสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตผู้หญิง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 9700
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตผู้หญิง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้หญิง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 9206
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้หญิง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 9563
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 7693
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ชายสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 6030
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ชายสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยนเรศวรผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
รหัสสินค้า: 9436
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยนเรศวรผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
สินค้าสั่งทำ 
690 บาท
 
     
 
สินค้าพร้อมส่งคือสินค้าที่ทำขึ้นมาแล้วและพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าทันที จันทร์-ศุกร์ แจ้งโอนเงินก่อน 09.00น. สินค้าจะส่งได้ไม่เกิน 12.00น. หรือแจ้งโอนเงินก่อน 14.00น. สินค้าจะส่งได้ไม่เกิน 16.30 น. แจ้งโอนเงินหลัง 14.00น. สินค้าจะส่งได้ในวันถัดไป เมื่อทางเว็บได้รับรายการสั่งซื้อสินค้ามาจะทำการหยุดสินค้าดังกล่าวไว้ 48 ชั่วโมง(2วัน) เพื่อให้ลูกค้าได้โอนค่าสินค้าแต่หากหลังจาก 48 ชั่วโมง(2วัน) ไม่มีรายการโอนเงินเข้ามาทางเว็บจะเปิดขายสินค้าชิ้นนั้นต่อไป สินค้าสั่งทำคือสินค้าที่จะทำขึ้นมาใหม่ตามแบบที่เลือก สามารถเลือกจำนวนและสีสินค้าได้
 
สินค้าพร้อมส่งจะส่งให้หลังได้รับแจ้งโอนเงิน สินค้าสั่งทำจะทำหลังจากได้รับแจ้งโอนเงิน หลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้วและทางลูกค้าได้โอนเงินเข้ามาให้ทางร้านเรียบร้อยแล้ว รบกวนทางลูกค้าแจ้งโอนเงินให้ทางร้านได้ทาง โทร:08-86196443 หรือ เมล์: mamuimail@gmail.com หรือ Skype: mamuimail@gmail.com หรือ Line ID : mamui.com ส่งผ่านทางหน้าร้านได้ที่หน้า แจ้งโอนเงิน ใช้ได้กรณีที่สั่งซื้อสินค้าผ่านทางตะกร้าหน้าร้านเท่านั้น
Copyright © mamui.com