0 ชิ้น วิธีการสั่งซื้อสถานะการสั่งซื้อบัญชีธนาคารแจ้งโอนเงินติดต่อเรา
 
 
mamui.com
 
   
 
ตุ๊กตาแต่งงาน ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาโครเชต์ ผ้าพันคอโครเชต์ ผ้าพันคอนิตติ้ง หมวกโครเชต์ พวงกุญแจโครเชต์ กระเป๋าโครเชต์ ที่คาดผมโครเชต์ ของใช้
 
  ตุ๊กตาแต่งงาน  
     
 
ตุ๊กตาแต่งงานสั่งทำ  
 
     
     
 
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,300 1,235 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,300 1,235 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,300 1,235 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,300 1,235 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,300 1,235 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้วผูกไทด์
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้วผูกไทด์
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,300 1,235 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานโครเชต์ผมถักเปียสูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานโครเชต์ผมถักเปียสูง 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,310 1,245 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์ในเครื่องแบบสูงประมาณ 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์ในเครื่องแบบสูงประมาณ 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,400 1,330 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,250 1,188 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,250 1,188 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานโครเชต์ผมน้ำตาลแดงสูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานโครเชต์ผมน้ำตาลแดงสูง 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,250 1,188 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,250 1,188 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 13 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,200 1,140 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 18 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 18 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,990 1,890 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูงประมาณ 18 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูงประมาณ 18 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,990 1,890 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์ชุดชมพูสูง 18 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์ชุดชมพูสูง 18 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,990 1,890 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูทสีขาวสูง 18 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูทสีขาวสูง 18 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,990 1,890 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 18 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 18 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,990 1,890 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 18 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์สูง 18 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,990 1,890 บาท
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์ผมถักเปียสูง 18 นิ้ว
ตุ๊กตาแต่งงานถักโครเชต์ผมถักเปียสูง 18 นิ้ว
ฟรี: Greeting Card Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

2,000 1,900 บาท
 
     
 
ตุ๊กตารับปริญญาสั่งทำ  
 
     
     
 
ตุ๊กตารับปริญญาพระจอมเกล้าปริญญาโทผู้ชายสูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตารับปริญญาพระจอมเกล้าปริญญาโทผู้ชายสูง 13 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาพระจอมเกล้าผู้ชายสูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตารับปริญญาพระจอมเกล้าผู้ชายสูง 13 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยสยามสูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตารับปริญญามหาวิทยาลัยสยามสูง 13 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลจักรพงษภูวนารถผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลจักรพงษภูวนารถผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาผู้ชายสูง 18 นิ้ว
ตุ๊กตารับปริญญาผู้ชายสูง 18 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,235 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลอีสานผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลอีสานผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 13 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

690 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,235 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลรัตนโกสินทร์ผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
ตุ๊กตารับปริญญาราชมงคลรัตนโกสินทร์ผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,235 บาท
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
ตุ๊กตารับปริญญาผู้หญิงสูง 18 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

1,235 บาท
ตุ๊กตาหมีรับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาหมีรับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูง 13 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

690 บาท
ตุ๊กตาหมีรับปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาหมีรับปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสูง 13 นิ้ว
ฟรี: Organdy Bag EMS
สินค้าสั่งทำ

690 บาท
 
     
 
ตุ๊กตาโครเชต์พร้อมส่ง ตุ๊กตาโครเชต์สั่งทำ  
 
     
     
 
ตุ๊กตาโครเชต์ชุดราชการ สูง 13 นิ้ว
ตุ๊กตาโครเชต์ชุดราชการ สูง 13 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

620 บาท
ตุ๊กตาถักโครเชต์เด็กผู้หญิง 10 นิ้ว
ตุ๊กตาถักโครเชต์เด็กผู้หญิง 10 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

380 บาท
ตุ๊กตาถักโครเชต์น้องเสือสูง 11 นิ้ว
ตุ๊กตาถักโครเชต์น้องเสือสูง 11 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

450 บาท
ตุ๊กตาถักโครเชต์ กระต่ายแสนซน 15 นิ้ว
ตุ๊กตาถักโครเชต์ กระต่ายแสนซน 15 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

420 บาท
ตุ๊กตาถักโครเชต์เด็กผู้ชายสูง 10 นิ้ว
ตุ๊กตาถักโครเชต์เด็กผู้ชายสูง 10 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

420 บาท
ตุ๊กตาถักน้องกระต่ายวัยซน 14 นิ้ว
ตุ๊กตาถักน้องกระต่ายวัยซน 14 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

390 บาท
ตุ๊กตาถักน้องแมวนั่ง 9 นิ้ว
ตุ๊กตาถักน้องแมวนั่ง 9 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

399 บาท
ตุ๊กตาถักหมีนั่ง 9.5 นิ้ว
ตุ๊กตาถักหมีนั่ง 9.5 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

390 บาท
ตุ๊กตาโครเชต์หมีน้ำหวาน 12.5 นิ้ว
ตุ๊กตาโครเชต์หมีน้ำหวาน 12.5 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

500 บาท
ตุ๊กตาถักโครเชต์สาวน้อย 17 นิ้ว
ตุ๊กตาถักโครเชต์สาวน้อย 17 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

790 บาท
ตุ๊กตาโครเชต์น้องหมาสูง 11 นิ้ว
ตุ๊กตาโครเชต์น้องหมาสูง 11 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

300 บาท
ตุ๊กตาถักโครเชต์กระต่าย 22.5 นิ้ว
ตุ๊กตาถักโครเชต์กระต่าย 22.5 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

790 บาท
ตุ๊กตาถักโครเชต์พี่ชบา 12 นิ้ว
ตุ๊กตาถักโครเชต์พี่ชบา 12 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

450 บาท
ตุ๊กตาถักน้องไอด้าสูง 6 นิ้ว
ตุ๊กตาถักน้องไอด้าสูง 6 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

250 บาท
ตุ๊กตาถักโครเชต์น้องหมีส้มจิ๊ดสูง 7 นิ้ว
ตุ๊กตาถักโครเชต์น้องหมีส้มจิ๊ดสูง 7 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

199 บาท
ตุ๊กตาถักน้องน้ำตาลสูง 10 นิ้ว
ตุ๊กตาถักน้องน้ำตาลสูง 10 นิ้ว
สินค้าพร้อมส่ง

399 บาท
ตุ๊กตาถัก สิงโตทะเล
ตุ๊กตาถัก สิงโตทะเล
สินค้าพร้อมส่ง

119 บาท
ตุ๊กตาถัก ไดโนเสาร์เจ้าเสน่ห์
ตุ๊กตาถัก ไดโนเสาร์เจ้าเสน่ห์
สินค้าพร้อมส่ง

159 บาท
ตุ๊กตาถัก น้องหมี แสนซน
ตุ๊กตาถัก น้องหมี แสนซน
สินค้าพร้อมส่ง

139 บาท
ตุ๊กตาถักโครเชต์ น้องช้างชบาแก้ว
ตุ๊กตาถักโครเชต์ น้องช้างชบาแก้ว
สินค้าพร้อมส่ง

259 บาท
 
     
 
สินค้าพร้อมส่งคือสินค้าที่ทำขึ้นมาแล้วและพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าทันที จันทร์-ศุกร์ แจ้งโอนเงินก่อน 09.00น. สินค้าจะส่งได้ไม่เกิน 12.00น. หรือแจ้งโอนเงินก่อน 14.00น. สินค้าจะส่งได้ไม่เกิน 16.30 น. แจ้งโอนเงินหลัง 14.00น. สินค้าจะส่งได้ในวันถัดไป เมื่อทางเว็บได้รับรายการสั่งซื้อสินค้ามาจะทำการหยุดสินค้าดังกล่าวไว้ 48 ชั่วโมง(2วัน) เพื่อให้ลูกค้าได้โอนค่าสินค้าแต่หากหลังจาก 48 ชั่วโมง(2วัน) ไม่มีรายการโอนเงินเข้ามาทางเว็บจะเปิดขายสินค้าชิ้นนั้นต่อไป สินค้าสั่งทำคือสินค้าที่จะทำขึ้นมาใหม่ตามแบบที่เลือก สามารถเลือกจำนวนและสีสินค้าได้
 
สินค้าพร้อมส่งจะส่งให้หลังได้รับแจ้งโอนเงิน สินค้าสั่งทำจะทำหลังจากได้รับแจ้งโอนเงิน หลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้วและทางลูกค้าได้โอนเงินเข้ามาให้ทางร้านเรียบร้อยแล้ว รบกวนทางลูกค้าแจ้งโอนเงินให้ทางร้านได้ทาง โทร:08-86196443 หรือ เมล์: mamuimail@gmail.com หรือ Skype: mamuimail@gmail.com หรือ Line ID : mamui.com ส่งผ่านทางหน้าร้านได้ที่หน้า แจ้งโอนเงิน ใช้ได้กรณีที่สั่งซื้อสินค้าผ่านทางตะกร้าหน้าร้านเท่านั้น
Copyright © mamui.com